Generalforsamling 2018

Generalforsamling

Generalforsamling

Torsdag den 7. december 2023 kl. 1830

Skovlunde Kulturhus

Bybjergvej 10

 

Referat er udsendt til medlemmerneDet planlægges at afholde generalforsamling enten den 23 november eller 30 november 2024

Dagsorden iflg. vedtægterne:


Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af årsregnskabet samt godkendelse af dette

Forelæggelse af næste års budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent

Forslag

Valg af bestyrelsen

Valg af revisorer

Eventuelt